Авторизація

У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови».

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

Орієнтовна тривалість канікул: літні — 90 календарних днів (з 01.06. по 30.08.), осінні — 5 календарних днів (з 22.10. по 26.10.), зимові — 10 календарних днів (з 02.01. по 11.01.), весняні — 10 календарних днів (з 01.04. по 10.04.). Під час канікул плануються заняття з художньо–продуктивної діяльності і здоров’я та фізичного розвитку.

У закладі дошкільної освіти встановлено 5 — денний навчальний тиждень.

Тривалість одного заняття проводиться залежно від віку вихованців:
від 1 до 3років – до 10 хвилин;
у групі молодшого дошкільного віку — не більше 15хвилин;
у групі середнього дошкільного віку – 20 хвилин;
у групі старшого дошкільного віку — 25хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в групі молодшого і середнього дошкільного віку не перевищує двох, у групі старшого дошкільного віку – трьох організованих навчальних занять.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, плануються переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа).

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять), сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття дещо збільшується за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не перевищує для дітей молодших груп – 15 хв., середніх – 20 хв., старших – 25 хв.

Розподіл тем на навчальний рік

Теми для групи раннього віку
Теми для групи молодшого дошкільного віку
Теми для групи середнього дошкільного віку
Теми для групи старшого дошкільного віку

Моніторинг якості освіти

ІДНЗ №13 Моніторинг компетентностей по групам за 2017 — 2018н.р.
ІДНЗ №13 Моніторинг компетентностей по групам за 2016 — 2017н.р.