Авторизація

Кількісно–якісний склад педагогів у 2020/2021 навчальному році

Здійснення освітнього процесу забезпечують 21 педагог: 13 вихователів, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 вчитель – логопед, 1- корекційний педагог, 1 — асистент вихователя, 1 – керівник гуртка.

З повною вищою освітою працює – 16 осіб, неповною вищою – 3 осіб.

Педагогічними кадрами заклад укомплектовано повністю.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 4, першої категорії – 2, другої категорії — 3 ,спеціалістів – 7 і 5 педагогів мають тарифні розряди, педагогічне звання «Вихователь – методист» присвоєно 2 педагогам.

Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.на відповідність займаних посад, раніше присвоєних кваліфікаційних категорій, педагогічних званнів проводилась згідно плану — графіку.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників при КВНЗ «ХАНО» курсову перепідготовку у 2019/2020 навчальному році, відповідно до плану виконано.

Кількісно–якісний аналіз освітнього рівня педагогів Ізюмського ЗДО №13

76% мають повну вищу освіту;

14% неповна вища освіта;

10% базова вища

За результатами атестації 

Вища категорія — 19%;

І категорія — 10%;

ІІ категорія — 14%;

звання «Вихователь — методист» — 10%;

спеціаліст — 33%;

тарифний розряд — 24%.

Рисунок3