Авторизація

Кількісно–якісний склад педагогів у 2020/2021 навчальному році

Здійснення освітнього процесу забезпечують 20 педагогів: 13 вихователів, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 вчитель – логопед, 1- корекційний педагог, 2 — асистенти вихователя, 1 – керівник гуртка.

З повною вищою освітою працює – 15 осіб, неповною вищою – 5 осіб.

Педагогічними кадрами заклад укомплектовано повністю.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 4, першої категорії – 2, другої категорії — 5 ,спеціалістів – 5 і 6 педагогів мають тарифні розряди, педагогічне звання «Вихователь – методист» присвоєно 2 педагогам.

Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 н.р.на відповідність займаних посад, раніше присвоєних кваліфікаційних категорій, педагогічних званнів проводилась згідно плану — графіку.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників при КВНЗ «ХАНО» курсову перепідготовку у 2019/2020 навчальному році, відповідно до плану виконано.

Кількісно–якісний аналіз освітнього рівня педагогів Ізюмського ЗДО №13

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3