Авторизація

Кількісно – якісний склад педагогів у 2017/2018 н.р.

Здійснення навчально-виховного процесу забезпечують 19педагогів: 13 вихователів, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 вчитель – логопед, 1 – керівник гуртка.

З повною вищою освітою працює – 14 осіб, неповною вищою – 5 осіб.

Педагогічними кадрами заклад укомплектовано.

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал, а саме: спеціалістів вищої категорії – 4, першої категорії – 1, другої категорії — 2 спеціалістів – 7 і 5 педагогів мають тарифні розряди, педагогічне звання «Вихователь – методист» присвоєно 2 педагогам. Якісний склад педагогічних кадрів в порівнянні з минулим роком збільшився на 8%.

Атестація педагогічних працівників у 2016/2017 н.р. не проводилась.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників при КВНЗ «ХАНО» курсову перепідготовку у 2016/2017 навчальному році, відповідно до плану виконано на 108%.

Кількісно – якісний аналіз освітнього рівня педагогів ІДНЗ №13

Рисунок1

Рисунок2

Рисунок3