Авторизація

Змістові напрями роботи Ізюмського закладу дошкільної освіти(ясла-садок) №13 комбінованого типу  у 2019/2020 н.р.:

 1. Розпочати роботу по впровадженню в освітній процес ідей сталого розвитку за інтегрованим курсом «Дошкільнятам про сталий розвиток».
 2. Продовжувати роботу щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності,необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.
 3. Формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дітей дошкільного віку.

Функціонування Ізюмського ЗДО № 13 у 2019/2020 навчальному році регламентується діючими нормативно-правовими актами України:

Законом України:

 • «Про освіту»;
 • «Про дошкільну освіту».

Наказами Міністерства освіти і науки України:

 • від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».

Листами та інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства:

 • від 16.03.2012 №1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;
 • від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»;
 • від 25.07.2016 №1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;
 • від 11.10.2017 №1/9-546 «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»;
 • від 19.04.2018 №1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;
 • від 13.06.2018 №1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»;
 • від 02.09.2016 № 1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»;
 • від 20.08.2018 №1/9-501 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році»
 • від 02.07.2019 № 1/9-419 «Про організацію діяльності закладів освіти,що забезпечують здобуття дошкільної освіти 2019/2020 навчальному році»;
 • від 10.06.2019 № 1-9-365 «Про переліки навчальної літератури,рекомендованої Міністерством освіти та науки України для використання в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»;
 • від 05.08.2019 № 1/9- 498 «Про методичні  рекомендації щодо організвції інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах оосвіти у 2019/2020 навчальному році»;
 • від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища,формування  у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

Листом КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»:

 • від 05.06.2018 №747 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Харківської області за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»».

Ізюмський ЗДО № 13 здійснює освітній процес у 2019/2020 навчальному році за: Базовим компонентом дошкільної освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615 та керується переліком чинних освітніх програм для використання у 2019/2020 навчальному році:

комплексними освітніми програмами:

 • «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Огнев’юк В.О.);
 • «Впевнений старт», освітня програма для дітей старшого дошкільного віку (Гавриш Н.В., Піроженко Т.О.).
 • «Впевнений старт»,освітня програма для дітей середнього дошкільного віку( за науковою редакцією Піроженко Т.О.)
 • Програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення»(Кравцова І.В.,Стахова Л.Л.)
 • Програма корекційно-розвивальної роботи «Цікаві завдання»(Носенко В.В.)

парціальні програми:

 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 4 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);
 • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);
 • «Україна – моя Батьківщина», парціальна програма національно – патріотичного виховання дітей віком від 5 до 6 років (авт. О. Каплуновська, І.Кичата, Ю. Палець);
 • «Вчимося жити разом», парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 – 7 років.

З метою реалізації інваріативної складової Базового компонента дошкільної освіти зміст парціальних програм інтегрується протягом дня під час освітньої роботи з дітьми.