Авторизація
Кобець Ганна Сергіївна
Інструктор з фізкультури

Кобець Ганна Сергіївна

  • Повна вища педагогічна освіта
  • Слов’янський державний педагогічний університет, 2007 рік
  • «Спеціаліст»
  • Педагогічний стаж роботи – 10років
  • На посаді – 3роки

Інструктор з фізкультури регламентує свою діяльність наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486 «Про Систему організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних та позашкільних навчальних закладів», листами Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 28.05.2012 №1/9 – 413 «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» і від 02.09.2016 №1/9 – 456 «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» і працює за парціальною програмою з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку М.М. Єфименка «Казкова фізкультура» рекомендованою Міністерством освіти і науки України №14.1/12-Г – 869 від 11.06.2014р.

Основним завданням закладу є створення здоров’язбережувального освітнього простору. Дошкільний навчальний заклад відвідують діти з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, а також діти з латентною туберкульозною інфекцією. Окрім цих захворювань, переважна кількість дітей має супутні хронічні захворювання, тому кожна дитина потребує особливої уваги.

Враховуючи стан здоров’я дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад, пріоритетними напрямами його роботи визначено такі:

  • Забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дошкільнят, як орієнтиру у формуванні здорової, життєздатної, компетентної особистості;
  • Створення здоров’язберігаючого освітнього простору, відкритого до інноваційних технологій і орієнтованого на індивідуальний розвиток дитини.

Щорічно спеціалісти проводять комплексний медичний огляд дітей, під час якого встановлюють групу здоров’я кожної дитини і дають рекомендації щодо її оздоровлення. Результати огляду заносять до паспортів здоров’я дітей. На підставі отриманої інформації педагогічні та медичні працівники закладу спільно створили цілісну систему зміцнення здоров’я дітей. Ця система містить комплекси лікувально – профілактичних та фізкультурно – оздоровчих заходів, а також передбачає оптимальний руховий режим, повноцінне харчування, формування у дітей основ здорового способу життя.

Інструктор з фізкультури працює за парціальною програмою з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку к.п.н. М.М. Єфименка «Казкова фізкультура» рекомендованою Міністерством освіти і науки України №14.1/12-Г – 869 від 11.06.2014р. Ґрунтується вона на законах Природи і дозволяє ефективно подолати вади, які є в розвитку як у практично здорових дітей, так і в дітей – інвалідів. Авторська система фізичного виховання М.М.Єфименка базується на основі десяти заповідей і восьми золотих формулах. До того ж, вся система підпорядкована тотальному ігровому методу.

Враховуючи, що рівень і тривалість життя людини залежить від моделі її поведінки, необхідно вчити кожну дитину піклуватися про своє здоров’я з раннього віку, як у дошкільному закладі, так і за його межами. Важливо не тільки оздоровлювати дітей, а й формувати у них основи здорового способу життя. Згідно із завданнями чинної програми «Дитина» була розроблена модель організації фізкультурно — оздоровчої роботи протягом дня в умовах дошкільного закладу, яка цілеспрямовано впроваджується в педагогічний процес дошкільного закладу і дає можливість системно і планомірно формувати у дітей вміння компетентно ставитись до свого здоров’я. Чинна програма «Дитина» приділяє особливу увагу впровадженню в освітньо – виховний процес здоров’язбережувальних технологій, що дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах, забезпечують фізичне, соціально  — емоційне, духовне,  психічне, інтелектуальне благополуччя малюків.

Педагогічним колективом дошкільного закладу запроваджено низку системних заходів, спрямованих на збереження здоров’я вихованців. Поряд із традиційними технологіями фізкультурно – оздоровчої роботи впроваджуються інноваційні технології. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців. Усі заходи і профілактичні процедури проводяться так, щоб не обтяжувати дітей, щоб їм було цікаво, та поєднується практично з усіма видами діяльності протягом дня.

У закладі здійснюється комплексне забезпечення належних умов для організації рухового режиму. У спортивній залі і в кожній віковій групі раціонально підібране фізкультурне та спортивно – ігрове обладнання.

Педагоги дошкільного навчального закладу – надзвичайно творчі й обдаровані професіонали. Вони не лише ефективно використовують те устаткування, яке є у дитячому садку, а й власноруч виготовили чимало різного обладнання, зокрема для профілактики плоскостопості та сколіозу.

  • доріжки здоров’я, зроблені з квасолі, каштанів та іншого, які ефективно застосовуються для профілактики плоскостопості;
  • рукавички для розтирання тіла під час загартування;
  • модульні фізкультурні комплекси.

фото до інструктора з фізкультури