Авторизація

Електронна система реєстрації до дошкільних  навчальних закладів

206934

 КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Дошкільний заклад розрахований на 203 місця.
 • До дошкільного закладу приймаються діти у віці від одного року до шести (семи) років.
 • Групи комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.
 • У дошкільному закладі функціонують компенсуючі (санаторні) групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу, хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, для дітей часто і тривало хворіючих та з іншими відхиленнями у стані здоров’я; та групи для дітей з організацією освітньо – виховного процесу у комплексі з корекційно – розвивальною та профілактично – оздоровчою роботою.
 • Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебуванням дітей, цілодобовим перебуванням та чергові групи у вечірні і нічні години, вихідні, неробочі і святкові дні

Наповнюваність груп дітьми становить:

 • для дітей віком від одного до трьох років — до 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб;
 • в різновіковікових групах — до 15 осіб;
 • з цілодобовим перебуванням – до 10 осіб;
 • в чергових групах у вечірні і нічні години, вихідні, неробочі і святкові дні – до 10 осіб;
 • в оздоровчий період — до 15 осіб.

Формування нових груп за віком і переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці навчального року. Прийом дітей проводиться протягом календарного року в міру вивільнення місць.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ :

Для зарахування дитини до дошкільного закладу необхідно подати наступні документи:

 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • направлення уповноваженого органу;
 • медичну довідку дільничного лікаря про стан здоров’я дитини;
 • направлення та висновок лікаря – фтизіатра обласного протитуберкульозного диспансеру;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • довідки про щеплення;
 • документ для встановлення батьківської плати.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (90 днів).

Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомляти батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за десять календарних днів.

Інформація про наявність вільних місць